Sairaalamäen päiväkoti / Mäkikylän päiväkotiyhdistys ry

Sairaalamäen päiväkoti on yksityisen yhdistyksen ylläpitämä palvelusetelipäiväkoti. Mäkikylän päiväkotiyhdistys ry ylläpitää Sairaalamäen ja Mäkikylän päiväkoteja.

Päiväkotiyhdistys huolehtii päiväkodin taloudesta ja hallinnosta. Hallitus pohtii, ratkoo ja päättää yhdessä päiväkoteja koskevista asioista. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolmesta viiteen jäsentä ja kolmesta viiteen varajäsentä. Heidät valitaan syyskokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä tai kaikille avoimissa kevät- ja syyskokouksissa on mahdollisuus tulla vaikuttamaan päiväkotiyhdistyksen asioihin.


Muokattu viimeksi:
25.10.2019 klo. 11:08
Sairaalamäen päiväkoti
Sairaalankuja 3 A
45750 Sairaalamäki
Puh. 0400 142 534